Selecteer een pagina

Praktijk voor integrale geneeskunde

Wie ben ik

Ik ben Mariette Borg en ik wil mij graag aan u voorstellen.  Ik was 28 jaar verpleeghuisarts en heb ervaren dat het ondersteunen van welbevinden voor een mens veel belangrijker is, dan welke pil ook. Bovendien is er geen medicijn voor oud, eenzaam of ongelukkig zijn. De sleutelwoorden voor  gelukkig en gezond ouder worden zijn: beweging, gezonde voeding en sociale contacten. Daarbij hoort ook interesse en een doel in je leven. Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen.

Wat is mijn achtergrond

Ik heb geneeskunde gestudeerd (“medicijnen” zoals het destijds zo opvallend genoemd werd). Enige jaren na mijn arts examen(1973) deed ik in 1978 de opleiding acupunctuur bij de Nederlandse Artsen  Acupunctuur Vereniging, omdat een natuurlijke geneeswijze mij aantrok. Het heeft mijn manier van kijken naar ziekte en gezondheid gevormd, al heb ik het jaren niet actief beoefend. In 2003 heb ik de  opleiding Acupunctuur opnieuw gedaan. Daarna ben ik op het pad van de Bioresonantie terecht gekomen, en ben mij meer gaan interesseren voor de energetische invloeden die wij ondergaan.

Mijn overtuiging

In de tijd waarin wij leven, lijkt alles maakbaar en lijken wij overal een (chemisch) medicijn voor te hebben. Daarbij dwalen wij verder af van een natuurlijke genezing, die met leefstijl,  voeding en bewustwording te maken  heeft.  Ons wezen, onze natuur, gedijt het beste met de vele natuurlijke middelen die ons ter beschikking staan, zoals voeding en een natuurlijke leefwijze. Daarom ben ik mij gaan richten op goede en gezonde voeding, eventueel aangevuld met voedingssupplementen. De huidige voeding die ons wordt aangeboden schiet vaak tekort , hoe we ook ons best doen.

Mijn werkwijze

Wanneer u bij mij komt voor onderzoek en advies, dan kan ik verschillende mogelijkheden inzetten: bioresonantie, acupunctuur of orthomoleculaire geneeskunde (Genezing of preventie ofwel het behouden van een goede gezondheid door middel van de ‘goede moleculen’ in de goede/optimale hoeveelheid. Ofwel: het creëren van een optimaal biochemisch milieu, waarbij cellulaire (herstel)processen alle kansen krijgen, door middel van optimale, gevarieerde en natuurlijke voeding, zondig aangevuld met supplementen.

Mijn doel is uw zelfgenezend vermogen te stimuleren of te ondersteunen.

Uiteindelijk bent U het zelf die de weg van de genezing/ herstel of verbetering  inzet! Ik kan u daarbij adviseren, ondersteunen of een zetje in de goede richting geven. Mijn leidraad blijft de eed van Hippocrates, die alle artsen afleggen (Hippocrates, grondlegger van de westerse geneeskunde) die luidt:

“Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.”

En…


 “laat uw voedsel uw medicijn zijn en laat uw medicijn uw voedsel zijn”.

Gelukkig is er ook in de reguliere geneeskunde steeds meer aandacht voor voeding, sinds 2012 is er jaarlijks een congres voor arts en voeding, terwijl dit lange tijd niet echt een onderwerp is geweest in de spreekkamer.

Consulten en tarieven

binnenkort meer …

Voor meer informatie of een afspraak

Contact